Prosel technologie Poznań

baza firm specjalistycznych

wiedza i doświadczenie

bezpłatne doradztwo

Marek Świerczyński, Poznań tel. +48 790 770 934
e-mail: biuro@prosel.pl

strona główna / Prace renowacyjne nie należą do tanich

Aktualności


Prace renowacyjne nie należą do tanich

Prace renowacyjne nie należą do tanich ani łatwych.

Należy zdać sobie z tego sprawę na długo przed decyzją o planowanych pacach. Odtworzenie izolacji pozimej, pionowej, często naprawa elewacji, prace ziemne, wymiana tynków, czasami instalcji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej czy wentylacyjnej, wzmacnianie podłoży to tylko niektóre z trudności jakim trzeba stawic czoło podczas prac renowacyjnych. Często ceny osuszania budynków wydają się być wysokie, jednak po analizie wyceny przez inwestora, łatwiej jest przyjąć kalkulację renowacji.

Cena nie jest najważniejsza!

Większość inwestorów traktuje cenę usługi jako jedyne kryterium wyboru firmy (podobnie jak obecna Ustawa o Zamówieniach Publicznych). Konsekwencją tego może być brak reżimu technologicznego i jakości robót budowlanych. Inwestor mający zbyt małe środki na renowację, wybiera często metody jakie w Europie już od ponad 30 lat nie są stosowane.

Racjonalne podejście inwestora.

Podejście użytkownika lub właściciela budynku do prac renowacyjnych nie zawsze jest racjonalne. Z jednej strony wydaje się, że rozumie on konieczność kompleksowego wykonania robót, z drugiej natomiast próbuje wymóc na projektancie lub wykonawcy rozwiązania cząstkowe i prowizoryczne. W wielu wypadkach jego postępowanie podyktowane jest brakiem wystarczających środków finansowych na wykonanie całości prac. Jeśli tak jest, należy roboty rozłożyć na etapy, ale w taki sposób, aby przerwa w ich wykonywaniu nie spowodowała uszkodzeń i zniszczeń w pracach już zakończonych. Określenie „kompleksowe" wykonanie robót nie musi zawsze oznaczać wykonania wszystkich prac renowacyjnych od razu, lecz takie ich zaprojektowanie i wykonanie, które pozwoli na ich wykonanie etapami, w sposób zgodny ze sztuką budowlaną.

 


Tu nas znajdziesz


Wyświetl większą mapę
Partnerzy Prosel technologie Poznań